מאמרים מאת פרופסור יצחק הדרי

Click Here to Edit Your Title

הנורמה האנטי-תכנונית בדיני מיסים

The Articles Element

נפקויות המס של עסקת קומבינציה של מכר חלקי

Simple Content Editing

Compulsory Arbitration - Transfer Pricing

בחלק זה מתפרסמים מאמרים נבחרים (בעיקר חדשים) ממגוון המאמרים שפירסם פרופ' הדרי.