פרק 17- המועד לתשלום המס, ריבית, הפרשי הצמדה, קנסות וזקיפת תשלומים

 

דנ"א 1867/21 –מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב נ' רייך

ענייננו בערעור על החלטת הדחייה של בית המשפט העליון את בקשתו של מנהל מיסוי מקרקעין לדיון נוסף באשר לקביעתו כי אפשר את מועד הגשת בקשה לתיקון שומה מעבר לארבעת השנים הקבועות לו מכח ס' 85 לחוק, באמצעות ס' 107 לחוק.